Desistimient i no conformitat

Desistiment i no conformitat
 
La mercaderia que has sol·licitat en la teva comanda ha estat comprovada pel fabricant corresponent quant a qualitat i estat. Si tens preguntes respecte l'ús del producte, si us plau contacta amb nosaltres, t'ajudarem amb molt de gust.
 
En el moment de l'entrega, assegura't que el paquet rebut estigui en bon estat, completament tancat i sense signes de manipulació. En cas contrari, deixa'n constància a l'albarà del transportista, rebutja l'enviament i notifica-ho per escrit a Promaternity.com tan aviat com et sigui possible.
 
Tant en e cas de devolucions per desistiment de compra o bé perquè el producte presenti alguna falta de conformitat, et preguem que segueixis les instruccions indicades a sota per a una correcta i àgil tramitació.
 
 
Desistiment
 
Tens dret a desistir de present contracte en un termini de 14 dies hàbils sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà 14 dies hàbils després que tu, o un tercer per tu designat diferent del transportista, adquirissis la possessió material del bé. 
 
Per a exercir el dret de desistiment hauràs de notificar a Promaternity.com per escrit la teva decisió de rescindir el contracte adreçant-te a Promaternuty.com, CARRER RAURELL 21-29, NAU 3, 08860 CASTELLDEFELS - BARCELONA (ESPANYA), per carta, fax o e-mail (info@promtaernity.com). Podràs utilitzar el model que et facilitem a www.promaternity.com tot i que el seu ús no és obligatori.
 
Per a complir amb el termini de desistiment és suficient amb què la comunicació relativa a l'exercici d'aquest dret per part teva sigui enviada abans que venci el termini indicat de 14 dies hàbils.
 
 
Conseqüències del desistiment
 
En cas de desistiment per la teva part et retornarem tots els pagaments rebuts sense cap demora indeguda i, en tot cas, no més tard de 14 dies naturals des de la data de recepció del bé retornat a les instal·lacions de Promaternity.com. D'aquest import deduirem les despeses d'enviament de la mercaderia a les nostres instal·lacions segons t'indiquem a continuació:
  • Espanya peninsular: 7,00 Euros
  • Espanya Balears: 11,00 Euros
  • Espanya Canàries, Ceuta i Melilla: 15,00 Euros
  • Internacional (Portugal): 15,00 Euros
 
Es realitzarà aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció, tret que hagis disposat expressament el contrari. En qualsevol cas, no incorreràs en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.
 
Si us plau, segueix les Instruccions de devolució del producte indicades en aquest mateix document.
 
 
Excepcions al desistiment
 
Per la seva naturalesa i segons s'indica en l'article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, s'exclou la devolució per desistiment dels següents productes:
 
a) La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva banda que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.
 
b) El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l'empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
 
c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 
d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 
i) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat oberts després del lliurament.
 
f) El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.
 
g) El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat al moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real de les quals depengui de fluctuacions del mercat que l'empresari no pugui controlar.
 
h) Els contractes en els quals el consumidor i usuari hagi sol·licitat específicament a l'empresari que li visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si en aquesta visita l'empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment ha d'aplicar-se a aquests serveis o béns addicionals.
 
i) El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintats o de programes informàtics precintats que hagin estat oberts pel consumidor i usuari després del lliurament.
 
j) El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l'excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions.
 
k) Els contractes celebrats mitjançant subhastes públiques.
 
l) El subministrament de serveis d'allotjament per a finalitats diferents del de servir d'habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d'esplai, si els contractes preveuen una data o un període d'execució específics.
 
m) El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l'execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva banda que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.
 
 
Falta de conformitat
 
En cas de qualsevol falta de conformitat del producte l'equip de Promaternity.com podria demanar-te una sèrie de dades, imatges o vídeos per poder determinar l'existència de la no conformitat i el seu tipus.
 
En el cas de determinar que no existeix cap defecte en el producte, Promaternity.com així t'ho farà saber.
 
Si es detecta un defecte hauràs de procedir a la devolució de l'article segons s'indica en l'apartat Instruccions per a la devolució del producte sense incórrer en cap cost addicional d'enviament.
 
Així mateix, en aquest cas podràs decidir ser reemborsat per l'import de l'article adquirit més les despeses d'enviament o bé que se't substitueixi aquest article amb la màxima celeritat possible sense incórrer tampoc en cap despesa addicional.
 
Es realitzarà aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció, tret que hagis disposat expressament el contrari. En qualsevol cas, no incorreràs en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.
 
 
Instruccions per a la devolució del producte (tant en cas de desistiment com en cas de no conformitat)
 
1. Informa de la intenció de devolució de l'article per e-mail a (info@promtaernity.com), telèfon o fax.
 
2. El producte solament podrà ser retornat a ports deguts a través del transportista que et sigui indicat i solament podrà ser recollit pel transportista després d'haver sol·licitat la devolució. En cap cas podran ser possibles les devolucions o canvis en les instal·lacions de Promaternity.com.
 
3. És imprescindible que retornis l'article complet i amb l'embalatge original en perfecte estat (en cas de desistiment) o en el millor estat possible (en cas de no conformitat). D'aquesta manera se simplificarà la tramitació.
 
És necessari que els productes vagin protegits per un embalatge addicional extern, tal com ho has rebut, i evitar així qualsevol tipus de desperfecte o manipulació de l'embalatge original del producte durant el transport.
 
4. Has d'incloure en la devolució còpia de l'albarà del transportista que et va ser lliurat quan vas rebre la mercaderia i còpia de la factura de venda.
 
Per a qualsevol dubte sobre el correcte enviament dels productes, consulta a l'equip de Promaternity.com. Seran rebutjades totes les devolucions de productes que no compleixin amb els requisits indicats.
 
Aquesta informació està subjecta a les Condicions Generals i forma part de la informació prèvia al procés contractual que pots trobar en www.promaternity.com